debian/masqmail-debian

changeset 17:187591eb417e

added debconf translation: sv by Martin Bagge (closes Debian bug #505794)
author meillo@marmaro.de
date Sun, 16 Nov 2008 13:56:24 +0100
parents 383ac0278e23
children 7488872ea9dc
files po/sv.po
diffstat 1 files changed, 587 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/po/sv.po	Sun Nov 16 13:56:24 2008 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,587 @@
   1.4 +# translation of masqmail.po to swedish
   1.5 +#
   1.6 +#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
   1.7 +#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
   1.8 +#  this format, e.g. by running:
   1.9 +#     info -n '(gettext)PO Files'
  1.10 +#     info -n '(gettext)Header Entry'
  1.11 +#  Some information specific to po-debconf are available at
  1.12 +#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
  1.13 +#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
  1.14 +#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
  1.15 +#
  1.16 +# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2008.
  1.17 +msgid ""
  1.18 +msgstr ""
  1.19 +"Project-Id-Version: masqmail\n"
  1.20 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1.21 +"POT-Creation-Date: 2006-12-09 09:46+0100\n"
  1.22 +"PO-Revision-Date: 2008-11-15 14:08+0100\n"
  1.23 +"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
  1.24 +"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
  1.25 +"MIME-Version: 1.0\n"
  1.26 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1.27 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1.28 +"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
  1.29 +
  1.30 +#. Type: boolean
  1.31 +#. Description
  1.32 +#: ../masqmail.templates:1001
  1.33 +msgid "Manage masqmail.conf using debconf?"
  1.34 +msgstr "Vill du hantera masqmail genom debconf?"
  1.35 +
  1.36 +#. Type: boolean
  1.37 +#. Description
  1.38 +#: ../masqmail.templates:1001
  1.39 +msgid ""
  1.40 +"The /etc/masqmail/masqmail.conf file can be handled automatically by "
  1.41 +"debconf, or manually by you."
  1.42 +msgstr ""
  1.43 +"Inställningarna i filen /etc/masqmail/masqmail.conf kan hanteras av debconf, "
  1.44 +"alternativet är att du fyller i filen manuellt."
  1.45 +
  1.46 +#. Type: boolean
  1.47 +#. Description
  1.48 +#: ../masqmail.templates:1001
  1.49 +msgid ""
  1.50 +"Note that only specific, marked sections of the configuration file will be "
  1.51 +"handled by debconf if you select this option; if those markers are absent, "
  1.52 +"you will have to update the file manually, or move or delete the file."
  1.53 +msgstr ""
  1.54 +"Det är endast vissa, markerade, delar av filen som kan hanteras av debconf. "
  1.55 +"Om du viljer detta alternativ och markeringarna saknas måste du antingen "
  1.56 +"hantera filen manuellt eller flytta/ta bort den."
  1.57 +
  1.58 +#. Type: boolean
  1.59 +#. Description
  1.60 +#: ../masqmail.templates:2001
  1.61 +msgid "Replace existing /etc/masqmail/masqmail.conf file?"
  1.62 +msgstr "Vill du ersätta den nuvarande filen /etc/masqmail/masqmail.conf?"
  1.63 +
  1.64 +#. Type: boolean
  1.65 +#. Description
  1.66 +#: ../masqmail.templates:2001
  1.67 +msgid ""
  1.68 +"The existing /etc/masqmail/masqmail.conf file currently on the system does "
  1.69 +"not contain a marked section for debconf to write its data."
  1.70 +msgstr ""
  1.71 +"Den nuvarande filen /etc/masqmail/masqmail.conf innehåller inte de "
  1.72 +"nödvändiga markeringarna som behövs för att debconf ska kunna skriva "
  1.73 +"inställningarna rätt."
  1.74 +
  1.75 +#. Type: boolean
  1.76 +#. Description
  1.77 +#: ../masqmail.templates:2001
  1.78 +msgid ""
  1.79 +"If you select this option, the existing configuration file will be backed up "
  1.80 +"to /etc/masqmail/masqmail.conf.debconf-backup and a new file written to /etc/"
  1.81 +"masqmail/masqmail.conf. If you do not select this option, the existing "
  1.82 +"configuration file will not be managed by debconf, and no further questions "
  1.83 +"about masqmail configuration will be asked."
  1.84 +msgstr ""
  1.85 +"Om du väljer detta alternativ kommer den nuvarande filen att "
  1.86 +"säkerhetskopieras till /etc/masqmail/masqmail.conf.debconf-backup och en ny "
  1.87 +"fil skrivas till masqmail/masqmail.conf. Om du inte väljer detta alternativ "
  1.88 +"kan inte debconf hantera inställningaran för dig och inga fler frågor kommer "
  1.89 +"att ställas."
  1.90 +
  1.91 +#. Type: string
  1.92 +#. Description
  1.93 +#: ../masqmail.templates:3001
  1.94 +msgid "Masqmail host name:"
  1.95 +msgstr "Värdnamn för masqmail:"
  1.96 +
  1.97 +#. Type: string
  1.98 +#. Description
  1.99 +#: ../masqmail.templates:3001
  1.100 +msgid ""
  1.101 +"Please enter the name used by masqmail to identify itself to others. This is "
  1.102 +"most likely your hostname. It is used in its SMTP greeting banner, for "
  1.103 +"expanding unqualified addresses, the Message ID and so on."
  1.104 +msgstr ""
  1.105 +"Ange namnet som masqmail ska använda för att identifiera sig själv gentemot "
  1.106 +"andra. Vanligen är detta ditt värdnamn. Det används i hälsningsfrasen för "
  1.107 +"SMTP, för att komplettera korta adresser och i meddelande-ID mm."
  1.108 +
  1.109 +#. Type: string
  1.110 +#. Description
  1.111 +#: ../masqmail.templates:4001
  1.112 +msgid "Hosts considered local:"
  1.113 +msgstr "Lista på lokala värdnamn:"
  1.114 +
  1.115 +#. Type: string
  1.116 +#. Description
  1.117 +#: ../masqmail.templates:4001
  1.118 +msgid ""
  1.119 +"Please enter a list of hosts, separated with semicolons (;), which are "
  1.120 +"considered 'local', ie. mail to these hosts will be delivered to a mailbox "
  1.121 +"(or Maildir or MDA) on this host."
  1.122 +msgstr ""
  1.123 +"Ange en semikolonseparerad lista med värdnamn som ska anses vara lokala, "
  1.124 +"mail till dessa värdnamn kommer att levereras till en brevlåda på denna värd."
  1.125 +
  1.126 +#. Type: string
  1.127 +#. Description
  1.128 +#: ../masqmail.templates:4001
  1.129 +msgid ""
  1.130 +"You will most likely insert 'localhost', your hostname in its fully "
  1.131 +"qualified form and just the simple hostname here."
  1.132 +msgstr ""
  1.133 +"Vanligen anger man 'localhost', ditt kompletta värdnamn samt kortformen på "
  1.134 +"ditt värdnamn här."
  1.135 +
  1.136 +#. Type: string
  1.137 +#. Description
  1.138 +#: ../masqmail.templates:4001
  1.139 +msgid "You can also use wildcard expressions like '*' and '?'."
  1.140 +msgstr "Det är tillåtet att använda jokertecken som '*' och '?' här."
  1.141 +
  1.142 +#. Type: string
  1.143 +#. Description
  1.144 +#: ../masqmail.templates:5001
  1.145 +msgid "Nets considered local:"
  1.146 +msgstr "Nät som ska anses vara lokala:"
  1.147 +
  1.148 +#. Type: string
  1.149 +#. Description
  1.150 +#: ../masqmail.templates:5001
  1.151 +msgid ""
  1.152 +"Please enter a list of hosts, separated with semicolons (;), which are on "
  1.153 +"your local network, ie. they are always reachable, without a dialup "
  1.154 +"connection. Mail to these hosts will be delivered immediately, without "
  1.155 +"checking for the online status."
  1.156 +msgstr ""
  1.157 +"Ange en emikolonseparerad lista med värdar på ditt lokala nätverk, värdar "
  1.158 +"som inte behöver kontaktas över en uppringd anslutning. Post till dessa "
  1.159 +"värdar levereras omedelbart utan att kontroll av anslutningen görs."
  1.160 +
  1.161 +#. Type: string
  1.162 +#. Description
  1.163 +#: ../masqmail.templates:5001
  1.164 +msgid "You can use wildcards expressions like '*' and '?', eg. *.yournet.local"
  1.165 +msgstr ""
  1.166 +"Det är tillåtet att använda jokertecken som '*' och '?' här. Exempelvis *."
  1.167 +"hemma.lokalt"
  1.168 +
  1.169 +#. Type: string
  1.170 +#. Description
  1.171 +#: ../masqmail.templates:5001
  1.172 +msgid ""
  1.173 +"If you have only one box, you can leave this empty. If you do not want to "
  1.174 +"use masqmail as an offline MTA, and the whole internet or another mail "
  1.175 +"server which accepts outgoing mail is at all times reachable to you, just "
  1.176 +"insert '*'."
  1.177 +msgstr ""
  1.178 +"Om du endast har en brevlåda kan du lämna detta fält tomt. Om du inte vill "
  1.179 +"använda masqmail som en MTA när du är nedkopplad och maskinen ständigt har "
  1.180 +"tillgång till Internet så anger du '*' i detta fältet."
  1.181 +
  1.182 +#. Type: string
  1.183 +#. Description
  1.184 +#: ../masqmail.templates:6001
  1.185 +msgid "Interfaces for incoming connections:"
  1.186 +msgstr "Gränssnitt för inkommande anslutningar:"
  1.187 +
  1.188 +#. Type: string
  1.189 +#. Description
  1.190 +#: ../masqmail.templates:6001
  1.191 +msgid ""
  1.192 +"Masqmail, for security reasons, does not listen an all network interfaces by "
  1.193 +"default. If there are no other hosts connected to your host, just leave the "
  1.194 +"default 'localhost:25' value. If there are other hosts that may want to send "
  1.195 +"SMTP messages to this host, add the address of your network interface here, "
  1.196 +"eg.: localhost:25;192.168.1.2:25."
  1.197 +msgstr ""
  1.198 +"Masqmail lyssnar, av säkerhetsskäl, inte på alla nätverksgränssnitt i "
  1.199 +"standardutförandet. Om det inte finns andra värdar anslutna till din server "
  1.200 +"lämnar du standardvärdet 'localhost:25' som ensamt värde. Finns det andra "
  1.201 +"värdar som skulle kunna skicka SMTP-meddelanden till denna värd skall du "
  1.202 +"ange adresserna för ditt nätverksgränssnitt här. Exempelvis "
  1.203 +"'localhost:25;192.168.1.2:25'."
  1.204 +
  1.205 +#. Type: string
  1.206 +#. Description
  1.207 +#: ../masqmail.templates:6001
  1.208 +msgid ""
  1.209 +"Of course you can also replace the '25' with another port number, however "
  1.210 +"this is unusual."
  1.211 +msgstr ""
  1.212 +"Självfallet kan du byta ut '25' mot ett annat portnummer, detta är dock "
  1.213 +"mycket ovanligt."
  1.214 +
  1.215 +#. Type: boolean
  1.216 +#. Description
  1.217 +#: ../masqmail.templates:7001
  1.218 +msgid "Use syslogd for logs?"
  1.219 +msgstr "Ska syslogd användas för loggar?"
  1.220 +
  1.221 +#. Type: boolean
  1.222 +#. Description
  1.223 +#: ../masqmail.templates:7001
  1.224 +msgid ""
  1.225 +"You can decide whether masqmail should log via syslog or not. If not, logs "
  1.226 +"will be written to /var/log/masqmail/masqmail.log."
  1.227 +msgstr ""
  1.228 +"Du kan ange om masqmail ska logga via syslog eller inte. Om inte kommer "
  1.229 +"loggar att skrivas till /var/log/masqmail/masqmail.log."
  1.230 +
  1.231 +#. Type: select
  1.232 +#. Choices
  1.233 +#: ../masqmail.templates:8001
  1.234 +msgid "file"
  1.235 +msgstr "fil"
  1.236 +
  1.237 +#. Type: select
  1.238 +#. Choices
  1.239 +#: ../masqmail.templates:8001
  1.240 +msgid "pipe"
  1.241 +msgstr "rör"
  1.242 +
  1.243 +#. Type: select
  1.244 +#. Description
  1.245 +#: ../masqmail.templates:8002
  1.246 +msgid "Online detection method:"
  1.247 +msgstr "Metod för att kontrollera anslutning till Internet:"
  1.248 +
  1.249 +#. Type: select
  1.250 +#. Description
  1.251 +#: ../masqmail.templates:8002
  1.252 +msgid ""
  1.253 +"Masqmail has different methods to determine whether it is online or not, "
  1.254 +"these are 'file','pipe'."
  1.255 +msgstr ""
  1.256 +"Masqmail kan använda olika metoder för att säkerställa om en anslutning till "
  1.257 +"Internet finns öppen eller ej, dessa är 'fil' och 'rör'."
  1.258 +
  1.259 +#. Type: select
  1.260 +#. Description
  1.261 +#: ../masqmail.templates:8002
  1.262 +msgid ""
  1.263 +"For 'file', masqmail checks for the existence of a file, and, if it exists, "
  1.264 +"reads from it the name of the connection."
  1.265 +msgstr ""
  1.266 +"'Fil': Masqmail kontrollerar om en fil existerar och läser därifrån namnet "
  1.267 +"på anslutningen om filen existerar."
  1.268 +
  1.269 +#. Type: select
  1.270 +#. Description
  1.271 +#: ../masqmail.templates:8002
  1.272 +msgid ""
  1.273 +"For 'pipe', masqmail calls a program or script, which outputs the name if "
  1.274 +"online or nothing if not. You can use eg. the program guessnet for this."
  1.275 +msgstr ""
  1.276 +"'Rör': Masqmail kör ett program eller skript som skriver ut namnet om en "
  1.277 +"anslutning till Internet finns eller lämnar blankt svar om ingen anslutning "
  1.278 +"finns. Exempelvis kan programmet guessnet användas för detta."
  1.279 +
  1.280 +#. Type: string
  1.281 +#. Description
  1.282 +#: ../masqmail.templates:9001
  1.283 +msgid "File used to determine the online status:"
  1.284 +msgstr "Fil som ska användas för att kontrollera anslutningen till Internet:"
  1.285 +
  1.286 +#. Type: string
  1.287 +#. Description
  1.288 +#: ../masqmail.templates:10001
  1.289 +msgid "Name of the program used to determine the online status:"
  1.290 +msgstr ""
  1.291 +"Namn på programmet som ska användas för att kontrollera anslutningen till "
  1.292 +"Internet:"
  1.293 +
  1.294 +#. Type: string
  1.295 +#. Description
  1.296 +#: ../masqmail.templates:10001
  1.297 +msgid ""
  1.298 +"Please choose the program to use to determine the online status. Please note "
  1.299 +"that, when this program is called, masqmail has the user id 'mail'."
  1.300 +msgstr ""
  1.301 +"Ange vilket program som ska användas för att kontrollera anslutningen till "
  1.302 +"Internet. Kom ihåg att när masqmail kör programmet kommer användaren att "
  1.303 +"vara 'mail'."
  1.304 +
  1.305 +#. Type: select
  1.306 +#. Description
  1.307 +#: ../masqmail.templates:11001
  1.308 +msgid "Local delivery style:"
  1.309 +msgstr "Metod för lokal leverans:"
  1.310 +
  1.311 +#. Type: select
  1.312 +#. Description
  1.313 +#: ../masqmail.templates:11001
  1.314 +msgid ""
  1.315 +"Local mail can be delivered to a mailbox, to an MDA (eg. procmail) or to a "
  1.316 +"qmail style Maildir in the users home dir."
  1.317 +msgstr ""
  1.318 +"Lokal post kan levereras till en brevlåda eller till en MDA (exmeplevis "
  1.319 +"procmail) eller till en qmailbaserad Maildir i användarens hemkatalog."
  1.320 +
  1.321 +#. Type: select
  1.322 +#. Description
  1.323 +#: ../masqmail.templates:11001
  1.324 +msgid ""
  1.325 +"You can select the default style here. You can configure this also on a per-"
  1.326 +"user basis with the options mbox_users, mda_users and maildir_users."
  1.327 +msgstr ""
  1.328 +"Du kan ange använda standardmetoden här. Detta kan dock ställas in olika för "
  1.329 +"olika användare med alternativen mbox_users, mda_users och maildir_users."
  1.330 +
  1.331 +#. Type: string
  1.332 +#. Description
  1.333 +#: ../masqmail.templates:12001
  1.334 +msgid "MDA command line (including options):"
  1.335 +msgstr "Kommando för MDA (med alternativ):"
  1.336 +
  1.337 +#. Type: string
  1.338 +#. Description
  1.339 +#: ../masqmail.templates:12001
  1.340 +msgid ""
  1.341 +"Please choose the path to the mail delivery agent (MDA), including its "
  1.342 +"arguments. You can use substitution values here, eg. ${rcpt_local} for the "
  1.343 +"user name."
  1.344 +msgstr ""
  1.345 +"Ange sökvägen till din MDA (mail delivery agent), om det krävs säkrskilda "
  1.346 +"argument ska också dessa anges. Du kan ange variabler här, exempelvis "
  1.347 +"${rcpt_local} för användarnamnet."
  1.348 +
  1.349 +#. Type: string
  1.350 +#. Description
  1.351 +#: ../masqmail.templates:12001
  1.352 +msgid "For other substitutions please see the man page."
  1.353 +msgstr "Andra variabler finns dokumenterade i manualsidan."
  1.354 +
  1.355 +#. Type: string
  1.356 +#. Description
  1.357 +#: ../masqmail.templates:12001
  1.358 +msgid ""
  1.359 +"This question is also asked if you did not set mbox_default to mda, since "
  1.360 +"you can use mda for a set of users specially."
  1.361 +msgstr ""
  1.362 +"Du får denna fråga även om du inte angav MDA som mbox_defualt eftersom mda "
  1.363 +"kan användas för några särskilda användare."
  1.364 +
  1.365 +#. Type: boolean
  1.366 +#. Description
  1.367 +#: ../masqmail.templates:13001
  1.368 +msgid "Alias expansion regarding case or not:"
  1.369 +msgstr "Ska alias läsas skiftlägeskänsligt eller ej:"
  1.370 +
  1.371 +#. Type: boolean
  1.372 +#. Description
  1.373 +#: ../masqmail.templates:13001
  1.374 +msgid ""
  1.375 +"Masqmail uses the file /etc/aliases to redirect local addresses. The search "
  1.376 +"for a match in /etc/aliases can be regarding upper/lower case or insensitive "
  1.377 +"to case."
  1.378 +msgstr ""
  1.379 +"Masqmail använder filen /etc/aliases. Sökningen i /etc/aliases kan ställas "
  1.380 +"att vara känslig för stora och små bokstäver så kallad skiftlägeskänslighet."
  1.381 +
  1.382 +#. Type: boolean
  1.383 +#. Description
  1.384 +#: ../masqmail.templates:14001
  1.385 +msgid "Start SMTP listening daemon?"
  1.386 +msgstr "Starta tjänsten för att ta emot SMTP-anslutningar?"
  1.387 +
  1.388 +#. Type: boolean
  1.389 +#. Description
  1.390 +#: ../masqmail.templates:14001
  1.391 +msgid ""
  1.392 +"Please choose whether you want masqmail to start as an SMTP listening "
  1.393 +"daemon. You will need this if:\n"
  1.394 +" - there are other hosts in your local network that may want to send\n"
  1.395 +"  mail via this host\n"
  1.396 +" - you use a mail client that sends mail via SMTP (netscape,\n"
  1.397 +"  mozilla are examples)"
  1.398 +msgstr ""
  1.399 +"Ange om du vill att masqmail ska använda tjänsten för att ta emot SMTP-"
  1.400 +"anslutningar. Detta behövs om: - det finns andra värdar på ditt lokala "
  1.401 +"nätverk som kan vilja sända\n"
  1.402 +"  post via denna värd.\n"
  1.403 +" - du vill använda en klient som skickar post via SMTP (kmail and\n"
  1.404 +"  icedove t.ex.)"
  1.405 +
  1.406 +#. Type: boolean
  1.407 +#. Description
  1.408 +#: ../masqmail.templates:15001
  1.409 +msgid "Start SMTP queue running daemon?"
  1.410 +msgstr "Vill du starta tjänsten för SMTP-köhantering?"
  1.411 +
  1.412 +#. Type: boolean
  1.413 +#. Description
  1.414 +#: ../masqmail.templates:15001
  1.415 +msgid ""
  1.416 +"Please choose this option if you want masqmail to start as a queue running "
  1.417 +"daemon. You're very likely to need this. It is used for mail that cannot "
  1.418 +"delivered immediately, either because of delivery failures or because you "
  1.419 +"were not online on the first attempt to send a mail."
  1.420 +msgstr ""
  1.421 +"Välj detta alternativ om du vill att masqmail ska starta tjänsten för "
  1.422 +"köhantering. I de allra flesta fallen vill du ha denna tjänst aktiverad, den "
  1.423 +"ansvänds för att ta hand om brev som inte kan levereras omedelbart "
  1.424 +"exempelvis på grund av att ingen anslutning till Internet fanns vid första "
  1.425 +"försöket."
  1.426 +
  1.427 +#. Type: string
  1.428 +#. Description
  1.429 +#: ../masqmail.templates:16001
  1.430 +msgid "Interval for the queue running daemon:"
  1.431 +msgstr "Intervall för tjänsten för köhantering:"
  1.432 +
  1.433 +#. Type: string
  1.434 +#. Description
  1.435 +#: ../masqmail.templates:16001
  1.436 +msgid ""
  1.437 +"Please choose the interval for the queue running daemon. -q10m means flush "
  1.438 +"the queue every 10 minutes."
  1.439 +msgstr ""
  1.440 +"Ange intervallet som tjänsten för köhantering ska använda, -q10m betyder att "
  1.441 +"kön körs igenom var 10 minut."
  1.442 +
  1.443 +#. Type: string
  1.444 +#. Description
  1.445 +#: ../masqmail.templates:16001
  1.446 +msgid ""
  1.447 +"The format is -q, followed by an numeric value and one of the letters s,m,h,"
  1.448 +"d,w for seconds, minutes, hours, days or weeks respectively."
  1.449 +msgstr ""
  1.450 +"Formatet är: -q följt av ett tal och en bokstav; s, m, h, d, w för sekunder, "
  1.451 +"minuter, timmar, dagar eller veckor."
  1.452 +
  1.453 +#. Type: string
  1.454 +#. Description
  1.455 +#: ../masqmail.templates:16001
  1.456 +msgid "Reasonable values are between 5 minutes (-q5m) and 2 hours (-q2h)."
  1.457 +msgstr ""
  1.458 +"Du bör lägga dig någonstans mellan fem minuter (-q5m) och två timmar (-q2h)."
  1.459 +
  1.460 +#. Type: boolean
  1.461 +#. Description
  1.462 +#: ../masqmail.templates:17001
  1.463 +msgid "Start POP3 fetch daemon?"
  1.464 +msgstr "Starta tjänstern POP3-hämtning?"
  1.465 +
  1.466 +#. Type: boolean
  1.467 +#. Description
  1.468 +#: ../masqmail.templates:17001
  1.469 +msgid ""
  1.470 +"Please choose this option if you want masqmail to start as a fetch daemon. "
  1.471 +"If you do so, masqmail will try to fetch mail from POP3 servers that you "
  1.472 +"configure in regular intervals, detecting the online status first."
  1.473 +msgstr ""
  1.474 +"Ange detta alternativ om du vill att masqmail ska starta tjänsten för att "
  1.475 +"hämta post. Om du gör det så kommer masqmail att försöka hämta post från en "
  1.476 +"POP3-server regelbundet, först kommr dock Internetanslutningen att "
  1.477 +"kontrolleras."
  1.478 +
  1.479 +#. Type: boolean
  1.480 +#. Description
  1.481 +#: ../masqmail.templates:17001
  1.482 +msgid ""
  1.483 +"No matter what you choose here, you can later select whether you want to "
  1.484 +"fetch mail the moment you get online."
  1.485 +msgstr ""
  1.486 +"Oberoende vad du anger här så kan du senare ange om du vill hämta post när "
  1.487 +"en Internetanslutning upprättas."
  1.488 +
  1.489 +#. Type: string
  1.490 +#. Description
  1.491 +#: ../masqmail.templates:18001
  1.492 +msgid "Interval for the fetch daemon:"
  1.493 +msgstr "Interval för hämtningstjänsten:"
  1.494 +
  1.495 +#. Type: string
  1.496 +#. Description
  1.497 +#: ../masqmail.templates:18001
  1.498 +msgid "Please choose the interval for the fetch daemon."
  1.499 +msgstr "Ange intervall för hömtningstjänsten:"
  1.500 +
  1.501 +#. Type: string
  1.502 +#. Description
  1.503 +#: ../masqmail.templates:18001
  1.504 +msgid ""
  1.505 +"The format is -go, followed by an numeric value and one of the letters s,m,h,"
  1.506 +"d,w for seconds, minutes, hours, days or weeks respectively."
  1.507 +msgstr ""
  1.508 +"Formatet är: -go följt av ett tal och en bokstav; s, m, h, d, w för "
  1.509 +"sekunder, minuter, timmar, dagar eller veckor."
  1.510 +
  1.511 +#. Type: string
  1.512 +#. Description
  1.513 +#: ../masqmail.templates:18001
  1.514 +msgid "Reasonable values are between 2 minutes (-go2m) and 2 hours (-go2h)."
  1.515 +msgstr ""
  1.516 +"Du bör lägga dig någonstans mellan två minuter (-go2m) och två timmar (-"
  1.517 +"go2h)."
  1.518 +
  1.519 +#. Type: boolean
  1.520 +#. Description
  1.521 +#: ../masqmail.templates:19001
  1.522 +msgid "Flush mail queue when you get online?"
  1.523 +msgstr "Ska kön processas när en Internetanslutning upprättas?"
  1.524 +
  1.525 +#. Type: boolean
  1.526 +#. Description
  1.527 +#: ../masqmail.templates:19001
  1.528 +msgid ""
  1.529 +"Please choose whether you want masqmail to immediately flush its mail queue "
  1.530 +"as soon as you go online. This will be done in the ip-up script in /etc/ppp/"
  1.531 +"ip-up or in /etc/network/if-up.d/."
  1.532 +msgstr ""
  1.533 +"Ange om du vill att masqmail ska gå igenom kön med brev så fort en "
  1.534 +"Internetanslutning upprättas. Detta kommer att anges i ip-up-skriptet i /etc/"
  1.535 +"ppp/ip-up eller i /etc/network/if-up.d/."
  1.536 +
  1.537 +#. Type: boolean
  1.538 +#. Description
  1.539 +#: ../masqmail.templates:20001
  1.540 +msgid "Fetch mail when you get online?"
  1.541 +msgstr "Hämta post när en Internetanslutning upprättas?"
  1.542 +
  1.543 +#. Type: boolean
  1.544 +#. Description
  1.545 +#: ../masqmail.templates:20001
  1.546 +msgid ""
  1.547 +"Please choose whether you want masqmail to immediately fetch mail from POP3 "
  1.548 +"servers as soon as you go online. This will be done in the ip-up script in /"
  1.549 +"etc/ppp/ip-up or in /etc/network/if-up.d/."
  1.550 +msgstr ""
  1.551 +"Ange om du vill att masqmail ska hämta post så fort en Internetanslutning "
  1.552 +"upprättas. Detta kommer att anges i ip-up-skriptet i /etc/ppp/ip-up eller i /"
  1.553 +"etc/network/if-up.d/."
  1.554 +
  1.555 +#. Type: string
  1.556 +#. Description
  1.557 +#: ../masqmail.templates:21001
  1.558 +msgid "List of interfaces used for masqmail online detection:"
  1.559 +msgstr ""
  1.560 +"Lista med gränssnitt som masqmail ska kontrollera för att hitta en "
  1.561 +"Internetanslutning:"
  1.562 +
  1.563 +#. Type: string
  1.564 +#. Description
  1.565 +#: ../masqmail.templates:21001
  1.566 +msgid ""
  1.567 +"Please choose a list of network interfaces which will trigger queue runs and/"
  1.568 +"or fetching mails when going up. The list will be used in the /etc/ppp/ip-up "
  1.569 +"and /etc/network/if-up.d/ scripts, when the interface goes up."
  1.570 +msgstr ""
  1.571 +"Ange en lista med nätverksgränssnitt som påverkar körningen av postkön eller "
  1.572 +"hämtandet av post när en Internetanslutning upprättas. Listan kommer att "
  1.573 +"användas i /etc/ppp/ip-up eller /etc/network/if-up.d när ett "
  1.574 +"nätverksgränssnitt aktiveras."
  1.575 +
  1.576 +#. Type: string
  1.577 +#. Description
  1.578 +#: ../masqmail.templates:21001
  1.579 +msgid ""
  1.580 +"A reasonable choice is eg. 'ppp0' for a desktop at home, or 'ppp0 eth0' for "
  1.581 +"a notebook."
  1.582 +msgstr ""
  1.583 +"Vanliga alternativ är 'ppp0' för skrivbordsdatorer hemma eller 'ppp0 eth0' "
  1.584 +"för bärbara datorer."
  1.585 +
  1.586 +#. Type: string
  1.587 +#. Description
  1.588 +#: ../masqmail.templates:21001
  1.589 +msgid "Set to 'all' for all interfaces, or 'none' for no interfaces."
  1.590 +msgstr "Ange 'all' för alla gränssnitt eller 'none' för inga gränssnitt."